Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Pohádka je přeložena na 22.10.2021.

Děti si v modelových situacích osvojí základní tzv. zlaté pravidlo při poskytování první pomoci, to zní „bezpečnost zachránce“.

Děti se hravou metodou naučí zavolat záchrannou službu, ošetřit drobná poranění a další jejich věku přizpůsobené znalosti a dovednosti.

Atraktivní výuka může v dětech vzbudit pozitivní přístup k první pomoci a otevře jim cestu v následujících letech tímto směrem.

Pokud to počasí dovolí, tak výuka proběhne v přírodě. Myšleno tím je zahrada u objektu, kde se modelové situace odehrají ve známém prostředí.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Srdečně Vás zveme na naši I.Vánoční slavnost na zahradě mateřské školy.

Společně si zazpíváme pár vánočních koled, ochutnáme zajisté výborné domácí cukroví a nebude chybět ani slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku:-)

Moc se na Vás těšíme :-)