Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Obsah akce :

S dětmi jsme v rámci oslav sv. Martina zajeli na výlet do Apolenky, kde si děti prohlédly zvířátka, a také měly možnost se projet na koni.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah besedy :

1. Seznámení s Městskou policií Pardubice, samotné představení, prezentace práce a možnost setkání dětí se
    strážníkem v běžném životě – formou interaktivní přizpůsobené věku dětí.
2. Nález nebezpečné věci – použitá injekční stříkačka a následné její bezpečné zlikvidování.
3. Interaktivní hra, při které jsou dětem představovány nebezpečné situace, do kterých se mohou dostat jak doma
     tak na ulici.
4. Setkání s cizím člověkem a správná reakce na tuto situaci.

 Beseda byla zdarma.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Paní knihovnice nám ukázala prostory knihovny, zahráli jsme si pohádkový kvíz a také na některé pohádkové hrdiny.
Každý si vybral knihu dle svého přání a mohl si ji prohlédnout. Na samotné čtení také došlo a to z knihy ,, Rybářské pohádky,,.
Velmi se nám v knihovně líbilo a nebyli jsme tam naposledy!:)

FOTO z akce ZDE.

 

Výkresy Vašich dětí s jejich oblíbenými dětskými hrdiny byly vystaveny v knihovně, kde probíhala jejich výstava, a také soutěž s názvem :

,,Nejhezčí pohádkový hrdina,,

O prvních třech místech rozhodovaly hlasy všech návštěvníků, kteří navštívily knihovnu. Děti, jejichž výkres se umístil na 1.až 3. místě čekala odměna, kterou do mateřské školy přijela osobně dětem předat paní knihovnice a pan starosta z ÚMO IV. Ostatní děti byly za účast v soutěži také odměněny.

FOTO z akce ZDE.

Více informací k plavání naleznete na dveřích do třídy.  

Obsah akce :

Během dopoledne byla pro děti na zahradě mateřské školy připravená stanoviště, na kterých plnily různé úkoly. :

 

1. ÚKOL : Proč se slaví svátek sv. Martina ? Čím byl významný? Martin byl hodný nebo zlý ? ( Zopakování pověsti )

2. ÚKOL : Znáte nějakou písničku o sv. Martinovi? + 5 dřepů s výskokem

3. ÚKOL : Znáte nějakou básničku o sv. Martinovi? + skákání na jedné noze až k dašímu úkolu

4. ÚKOL : Děti, slyšely jste někdy pranostiku o sv. Martinovi? Co znamená slovo ,, pranostika´´? + skok snožmo k dalšímu úkolu

5. ÚKOL : Co znamená, že přijede Martin na bílém koni ? Jaké období končí, které začíná ? ( Rozdíl mezi obdobími, znaky zimy , opakování ročních období )

 

Na konci trasy je čekal schovaný poklad v podobě balíčků s dobrůtkami :-)

FOTO z akce ZDE.

 

 

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž od paní Markové z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Výsledky depistáže byly zaslány na emaily zákonných zástupců.

Hravou formou děti poznávaly kouzla podzimní přírody pomocí všech smyslů:

 

listí začíná opadávat ze stromů (sluch) : děti si zahrály námětovou hru ,, Podzimní stromy,,: strom představovala p.lektorka a opadávající listí
                                                                    byly děti, když zafoukal vítr, listí začalo opadávat ( děti běhaly po prostoru )

barvy (zrak) : děti měly za úkol si na papírovou paletku nalepit vše z okolní přírody tak, aby na ní měly všechny barvy podzimu

plody (hmat): poznávání jablíčka, hrušky, šišky, makovice,žaludů......

vůně (čich) : kouř z ohně,  vůně syrové brambory/ upečené brambory

pečení brambor (chuť) : děti se seznámily s historií vzniku brambor, naučily se kouzelnou básničku, upekly a ochutnaly brambory z popela
                                          - byla to ,, MŇAMKA!,, :)

námětová hra ,,Na slepou bábu,,

 

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce :

Povídání o vánočních a adventních zvycích + zkouška těch nejběžnějších
Výroba svíčky ze včelího vosku.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

,,Divadýlko otevírající knížky dětem a děti knížkám i sobě samým.,,

Obsah akce :

Toto ,,knihadýlko,, otevíralo a představovalo 4 autorské knihy, v nichž jsou obsaženy 4 krátké příběhy o tukoních, což jsou bytosti, které se starají o úplně všechno v přírodě, takže by se dalo říct, že mají hodně práce.  Ale protože to dělají s láskou a od srdce, je to pro ně radost, ne starost :)

 

  • V I. příběhu zachraňují tukoni strom zničený bouřkou a ukazují, co dovede přátelství, dobrý úmysl a spolupráce.

  • Ve II.příběhu uspávají zvířátka na zimu a mají starost se zubrem, který si usmyslel, že zimu prospí také, i když normálně nespí a zimu má moc rád.

  • Ve III.příběhu mají pro změnu plné ruce práce s medvědem, který se rozhodl, že spát nebude a užije si zimních radovánek.

  • A ve IV. příběhu chystají na zimu stromy a celý les, který převlékají do bílého kabátku spolu s některými zvířátky a těší se na společný slavnostní den.

 

Příběh byl jemný, laskavý a byl provázen krátkými písničkami. Mezi jednotlivými částmi popíjeli tukoni ,,
tukoní čaj z tukoního čajového servisu, který byl přímo pro ně vyroben Lucií Hrbkovou, což je keramička, vytvářející nádherné „čajové bytosti“. Nevěříte? Přesvědčte se na www.cajovebytosti.cz.

Po skončení ,,Knihadýlka,, si děti vyzkoušely „prožitkové polštářky“, což jsou polštářky, naplněné různými přírodninami a děti si s nimi procvičily zrak, čich, hmat i sluch.
S plyšovými medvídky mohly děti porovnávat velikost, hmotnost, hledat stejné apod.
S formičkami a flísovými zvířátky mohly porovnávat a hledat stejné tvary, tvořit dvojice, trojice, pojmenovávat, případně určovat barvy, záleželo na jejich zájmu a vzájemné domluvě.

Knihy si mohly děti prolistovat a blíže se s nimi seznámit.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Zúčastnily se  pouze předškolní děti, které se přihlásily.

Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka.

Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i malého či nespolupracujícího dítěte.

Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu jedno razítko s logem zrakového screeningu.

Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.

VYŠETŘENÍ JE ZDARMA.

Dne 7.4.2023 ,, VELKÝ PÁTEK,, – MŠ UZAVŘENA

Dne 10.4.2023 ,, VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ ,, - MŠ UZAVŘENA