Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

 Přijímací řízení na příslušný škol. rok

 

Ředitel mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

 

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií platných pro daný školní rok.

 

Přihláška se vyplňuje elektronicky na stránkách magistrátu města Pardubic v daném termínu, osobně se do MŠ donese v den zápisu ( potvrzená od dětského lékaře ) spolu s ostatními dokumenty.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zákonnému zástupci dítěte sděleny do 30. dne od podání žádosti.

Přijímací řízení na prázdniny

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP a určení počtu volných míst na prázdniny. Jednodenní termín příjmu žádostí je předem vyhlášen ve spolupráci s MmP. Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

Školné a stravné je placeno v den nástupu dítěte.

 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30