Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Pokračujeme ve spolupráci s PPP Pardubice.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u vybraných dětí ( dle dotazníku na dveřích třídy ):

  • starších ( věk 4 - 5 )

  • předškolních ( 5 - 6 )

- proběhla logopedická depistáž s paní Markovou z Pedagogicko psychologické poradny Pardubice.

PRŮBĚH DEPISTÁŽE: s dětmi chvilku p. Marková pracuje, povídá si s nimi a tím zjisťuje, kdo by již potřeboval navštěvovat logopedii a kdo nikoliv. A také nám řekne, jak máme s daným dítětem pracovat, co mu chybí atd.

U nejmladších dětí se řeč ještě vyvíjí, tam ještě nemá smysl cokoliv řešit.

Netýká se dětí, které již na logopedii chodí.

Výsledky depistáže Vám budou sděleny ústně v mateřské škole, jakmile paní Marková pošle do mateřské školy výsledky depistáže.