Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Je naší povinností Vás informovat, že náš web využívá Cookies z důvodu vylepšení funkčnosti a uživatelské přívětivosti. 

 

Mateřská škola je součástí ZŠ Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25.

Sídlem mateřské školy je Černá za Bory, Hostovická 26.

Mateřská škola je umístěna do budovy bývalé základní školy, je jednotřídní, rodinného charakteru, s kapacitou 25 dětí. Celodenní provoz je od 6.30 do 17.00 hod. a navštěvují ji děti od 3 let do 6 let.

Vybavení mateřské školy je účelové, kvalitní, praktické. Všechny vnitřní i vnější prostory, odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám.

Mateřská škola disponuje velkou třídou a hernou. Ve třídě jsou umístěny stolečky pro děti, využívané především při výtvarném či pracovním tvoření, nebo pro hru s didaktickými pomůckami. Herna je zařízena tak, aby děti mohly využívat různých koutků pro odpočinek nebo hry. Koberec, položený na zemi, umožňuje společné hry dětí s různými stavebnicemi jako je lego, lego duplo a další. V roce 2019 byla herna vybavena novým nábytkem. Hraček a pomůcek máme pro děti dostatečné množství, průběžně nakupujeme hračky, pomůcky, materiály a mnoho doplňků potřebných k výchovně vzdělávací práci s dětmi. Snažíme se, aby tento veškerý materiál odpovídal věku dětí a byl jim dostupný.
V mateřské škole se nachází také ložnice a tělocvična. Tělocvična je vybavena tělocvičným náčiním a probíhají zde nejrůznější sportovní aktivity. Samostatná ložnice a tělocvična jsou v mateřských školách již vzácností, proto jsou naší chloubou. Veškeré prostory mateřské školy jsou vyzdobeny především výrobky dětí. Podporujeme tak dětské, estetické vnímání a fantazii.
Součástí školy je výdejna stravy, jídlo je dováženo z MŠ Čtyřlístek v Pardubičkách. Prostorná zahrada s herními prvky umožňuje dětem pohybové a herní vyžití v každém ročním období.

 Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy s názvem Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima, který zahrnuje očekávané výstupy a klíčové kompetence ze všech pěti vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání.

Ze školního vzdělávacího programu vychází tvorba Třídního vzdělávacího programu zpracovaného do tří integrovaných bloků, ze kterých vyplývají dílčí tématické bloky a podtémata. Obsah vzdělávací nabídky je přizpůsoben aktuálním podmínkám a věku dítěte.

 

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy,položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.