Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Časové rozvržení je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.

 

6 30 – 8 30                příchod dětí do MŠ, výtvarné a pracovní činnosti,jazykové chvilky, volné hry,
                                       individuální práce s dětmi

 

8 30 – 8 50                úklid hraček, přivítání v ranním kruhu, krátká pohybová chvilka,
                                       logopedická cvičení,zpěv,básničky
  

     

     8 50 – 9 10             hygiena, dopolední svačina

 

     9 10 – 9 30             řízené nebo spontánní činnosti, soustředěná chvilka, 1 x týdně cvičení v tělocvičně

 

     9 30 – 11 30           hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

   11 30 – 12 15           oběd, příprava na odpolední odpočinek

 

   12 15 – 13 45           odpolední odpočinek, klidové činnosti u stolečků s předškoláky

 

   13 45 – 14 15           úprava lůžkovin, oblékání

 

   14 15 – 14 45           hygiena, svačina

 

   14 45 – 17 00           za příznivého počasí pobyt venku,pohybové hry, volné,hravé činnosti dětí