Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

1. Školné na školní rok 2022/2023  ( úplata za předškolní vzdělávání )

 • Činí 620,- Kč

 • Školné se platí v hotovosti v MŠ a to vždy do 15. dne v měsíci

 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ

 • Dle směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se úplata za předškolní vzdělávání stanovená plátci za uvedené měsíce krátí v poměrné části, pokud je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

 

Výše školného pro příští školní rok ( 2023/2024 ) činí 648,- Kč.

 

2. Stravné na školní rok 2022/2023        

Vážení rodiče.

Od 1.9.2022 dochází ke změně - navýšení částky za stravné, a také rozdělení částky dle věku dítěte!
( Děti, které budou nastupovat nově od 1.9.2022 mají již na lístečkách,které dostávali na schůzce v MŠ  ,uvedenou správnou částku částku....)
PROSÍM UPRAVTE SI SVÉ TRVALÉ PŘÍKAZY V BANCE. Děkujeme.

 

3 – 6 let celodenní docházka 1 008,- Kč (strava + celodenní nápoj)
3 – 6 let polodenní docházka (4 hodiny) 819,- Kč (strava + celodenní nápoj)

 

7 let celodenní docházka 1 050,- Kč (strava + celodenní nápoj)
7 let polodenní docházka (4 hodiny) 840,- Kč (strava + celodenní nápoj)

 

 • Platí se převodem na účet jídelny ( číslo účtu : 38535561/0100 ) a je nutné mít zaplaceno vždy do 20. na další měsíc
 • Doporučené datum první platby stravného je do 15.8.2022
 • Doporučené datum poslední platby stravného je do 15.5.2023
 • Rodiče dětí, které z naší mateřské školy odchází prosíme, zrušte trvalé příkazy
 • Strava je dovážena 2x denně z MŠ Národních hrdinů

 

a) ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Stravu je nutné odhlásit na webu : www.odhlaska.cz ( prostřednictvím přihlašovacích údajů, které jste obdrželi v mateřské škole) a to nejdéle do 12 : 30hod. na den následující.
 • U dětí, které chodí, či půjdou v některý den po obědě, je nutné, odhlásit odpolední svačinu.
 • V systému lze odhlásit stravu až na celý měsíc dopředu.

 • Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si v prvním dnu nemoci oběd vyzvednout v MŠ a to v 11 : 30hod.
  OBĚD NA AKTUÁLNÍ DEN JIŽ NELZE ODHLÁSIT, POUZE VYZVEDNOUT V MŠ.

 • Dětem s povinnou školní docházkou a dětem s odkladem školní docházky jídelna umožňuje odhlášku oběda v den náhlého onemocnění a to i nadále POUZE TELEFONICKY ( volání či SMS ) DO ŠKOLNÍ JÍDELNY P. BROŽKOVÉ na tel.č. : 466 654 500, 773 551 250 pouze v čase od 6.05 – 6.30 hod.
  Zároveň v tomto čase umožní i zpětně přihlásit oběd dítěti po ukončení nemoci v den příchodu do MŠ.
  Z provozních důvodů po této době již tato možnost nemůže být akceptována.Pamatujte na časovou rezervu s ohledem na případnou obsazenost telefonní linky. Nenechávejte proto telefonní hovor na poslední chvíli.

 

b) VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PO OBĚDĚ

 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 11.50 do 12.00 hodin.
 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝDEJNY MŠ ČERNÁ ZA BORY je možno shlédnout v dokumentech mateřské školy.
 • Informace o alergench v potravinách si můžete přečíst ZDE.