Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

VEŠKERÉ DOKUMENTY JSOU K DISPOZICI K NAHLÉDNUTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

  • ŠVP - školní vzdělávací program

              - vzdělávací program, dle kterého v mateřské škole pracujeme s dětmi

              - ke shlédnutí v mateřské škole v šatně dětí

 

ŘÁDY MATEŘSKÉ ŠKOLY :

  • Školní řád

             - zabývá se právy a povinnostmi dětí a zákonných zástupců

 

                  - zabývá se informacemi o stravování v MŠ

 

 

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY :

             - udává pravidla pro placení školného za předškolní vzdělávání