Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Říjen 2022

Děti se seznámily se stavbou zubu a úlohou výživy. Opět se učily správné technice čištění chrupu.

Program zajistily žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravují jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program byl zdarma a probíhal v MŠ.

FOTO z akce ZDE.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Hravou formou děti poznávaly kouzla podzimní přírody pomocí všech smyslů:

 

listí začíná opadávat ze stromů (sluch) : děti si zahrály námětovou hru ,, Podzimní stromy,,: strom představovala p.lektorka a opadávající listí
                                                                    byly děti, když zafoukal vítr, listí začalo opadávat ( děti běhaly po prostoru )

barvy (zrak) : děti měly za úkol si na papírovou paletku nalepit vše z okolní přírody tak, aby na ní měly všechny barvy podzimu

plody (hmat): poznávání jablíčka, hrušky, šišky, makovice,žaludů......

vůně (čich) : kouř z ohně,  vůně syrové brambory/ upečené brambory

pečení brambor (chuť) : děti se seznámily s historií vzniku brambor, naučily se kouzelnou básničku, upekly a ochutnaly brambory z popela
                                          - byla to ,, MŇAMKA!,, :)

námětová hra ,,Na slepou bábu,,

 

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.