Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Únor 2020

Program opouští zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládají se z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mýsy. hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem muzikohrátek je podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

Ekologický program v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

Akce byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

V tento den se z naší mateřské školy stala školka pohádková, plná kouzelných bytostí.

V tělocvičně byl připravený od 9 : 30 hod. taneční program, hrazeno z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Pouze s předškolními dětmi jsme navštívili základní školu v Pardubičkách.

Děti si vyzkoušely, jaké to je sedět ve školní lavici, poslechly si, jak jejich kamarádi z I. třídy umí číst, a také počítat.

Nakonec jsme shlédli pohádku, kterou nacvičily děti pod vedením p. uč. Hýskové.

FOTO z akce ZDE.

FOTO z akce ZDE.