Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Září 2022

 

Rodičovská schůzka se konala na zahradě mateřské školy.

Cílem programu bylo naučit děti správné technice čištění chrupu. Děti se seznámily s tím, proč a jak si mají čistit zuby.

Program zajišťiovaly převážně žákyně SZŠ, dentální hygienistky a preventistky. Studentky středních zdravotnických škol děti připravovaly jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.

Program byl zdarma a probíhal v MŠ.

FOTO z akce ZDE.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž od paní Markové z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Výsledky depistáže byly zaslány na emaily zákonných zástupců.