Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž od paní Markové z Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice.

Výsledky depistáže byly zaslány na emaily zákonných zástupců.