Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Rodičovská schůzka se konala na zahradě mateřské školy.

V pondělí hned od rána se naše mateřská škola proměnila v peklíčko :-)

Společně jsme si zazpívali pár písniček, zasoutěžili a užili si celé dopoledne. 

Děti domů dostaly Mikulášskou nadílku.

FOTO z akce ZDE.

 

S dopomocí p učitelky a školní asistentky si děti zkusily vydlabat a ozdobit dýně.

Akce se konala mimo MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY JE CVIČENÍ PŘELOŽENO NA 6.12.2021.

- program cvičení je přizpůsoben pohybovým a věkovým schopnostem dětí

- melodické písničky,choreografe,koordinace,dynamika a hlavně zábava...

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena z kulturního fondu.

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mýsy. hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

Povídání o tom, jak zvířátkům pomáháme v zimě. Budeme mít možnost vidět živá zvířátka.

Akce proběhne v MŠ a bude hrazena ze školného.

 

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky
    a aktivity s nástroji jako jsou tibetské mýsy. hang drum, kalimba apod.

b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě
    hudby, intonační hry a pod.

c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO zakce ZDE.

Veškeré informace a náhledy fotografií budou zaslány na email zákonným zástupcům dětí.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u dětí starších ( věk 4 - 5 ) a předškolních ( 5 - 6 ) proběhla logopedická depistáž.

Výsledky depistáže zákonným zástupcům byly předány ústní formou.

 

Logopedická diagnostika je přeložena na 4.11.2021

Jsme rádi, že po dvou letech se na nás konečně usmálo štěstí a mohli jsme na naší školní zahradě přivítat sv. Martina na bílém koni. 

Společně s dětmi jsme si zazpívali pár svatomartinských písní a také zahráli na hudební nástroje.

Děti měly možnost si na dvou stanovištích zasoutěžit - hod podkovou na cíl a slalom s koníkem. Děti byly moc šikovné a za odměnu dostaly drobné dárečky a koláče.

Sv. Martin na koni se k nám připojil na krásný, lampiónový průvod a prošel s námi část obce Černá za Bory.

Na konci jsme se sv Martiem rozloučili a přejeme si, aby jsme se za rok opět sešli na tom samém místě :-)

Všem moc děkujeme za krásnou podvečerní akci.:-)

Pár FOTEK z akce ke shlédnutí ZDE.

Z DŮVODU NEMOCI LEKTORA, BYLA AKCE PŘELOŽENA NA LISTOPAD 2021.