Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Informace o akcích jsou vždy na dveřích třídy. Prosíme čtěte!

ZDE SI MŮŽETE PŘEČÍST O NĚKTERÝCH PŘIPRAVOVANÝCH I ZREALIZOVANÝCH AKCÍCH.

 

SLOUPEC VPRAVO - POUZE VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ.

SLOUPEC VLEVO - po rozkliknutí daného měsíce se Vám zobrazí všechny akce,
                              které v něm proběhnou nebo proběhly.

Akce, na které se u nás můžete v průběhu roku těšit :

Návštěvy Ekocentra Paleta, oslava svátku sv. Martina, Čertí rej v MŠ, Vánoční besídka,tvoření a jarmark v MŠ a společné posezení s dětmi a rodiči, návštěva základní školy ZŠ Pardubičky s předškolními dětmi (před zápisem do 1. třídy), beseda o školní zralosti pro rodiče předškolních dětí, karneval, jarní či velikonoční tvoření, návštěva knihovny, hasičů, policistů, sportovní soutěže na Den dětí, výlet ke konci škol. roku.

 

 

Obsah pohádky : Neposedný dráček Mráček se zaplete s větrem a doletí až tam, kde si ho chce nechat Ježibaba Ramcajda……
                            Jak to všechno dopadne? To se necháme překvapit…..:)

Akce bude hrazena z kulturního fondu.

Pokračujeme ve spolupráci s PPP Pardubice.

Dle zájmu a souhlasů zákonných zástupců u vybraných dětí ( dle dotazníku na dveřích třídy ):

  • starších ( věk 4 - 5 )

  • předškolních ( 5 - 6 )

- proběhla logopedická depistáž s paní Markovou z Pedagogicko psychologické poradny Pardubice.

PRŮBĚH DEPISTÁŽE: s dětmi chvilku p. Marková pracuje, povídá si s nimi a tím zjisťuje, kdo by již potřeboval navštěvovat logopedii a kdo nikoliv. A také nám řekne, jak máme s daným dítětem pracovat, co mu chybí atd.

U nejmladších dětí se řeč ještě vyvíjí, tam ještě nemá smysl cokoliv řešit.

Netýká se dětí, které již na logopedii chodí.

Výsledky depistáže Vám budou sděleny ústně v mateřské škole, jakmile paní Marková pošle do mateřské školy výsledky depistáže.

Obsah akce : Zaměříme se na podzim, změny v přírodě, barvy a vůně. Upečeme si brambory v popelu a pochutnáme si na nich.

 

DĚTI BUDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDÉLE DO 7 : 30 hod., ABY STIHLY SVAČINU.
POKUD VAŠE DÍTĚ SVAČIT V TENTO DEN NEBUDE, STAČÍ PŘÍCHOD DO 7: 45 hod.
Odchod z MŠ 7 : 50 HOD. = ODJEZD AUTOBUSEM V 8 : 00 hod.
Sebou děti nic nepotřebují – ani svačinu, ani pití ( pití budeme mít sebou.)

Návrat do mateřské školy na oběd.
Akce bude hrazena z kulturního fondu.

Známá pohádka o tom, jak Hrneček vařil a vařil kaši…..Pohádka hraná dřevěnými loutkami.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

 MŠ UZAVŘENA

Program opouštěl zaběhnutou představu o tom, že hudební výchova je "sbor dětí u klavíru".

Muzikohrátky se skládaly z několika částí:

a) to co bývá často vnímáno jako muzikoterapie - uklidňující zvuky a aktivity s nástroji jako jsou tibetské
mísy, hang drum, kalimba apod.
b) hudebně rytmická část - rytmizace, spolupráce při společné tvorbě hudby, intonační hry apod.
c) hudebně pohybová – část – propojení hudební a sociální stránky + pohyb

Výstupem Muzikohrátek byla podpora klasické hudební výuky a její propojení s požadavky na celkový rozvoj dětí.

Akce proběhla v MŠ a byla hrazena z kulturního fondu.

FOTO z akce ZDE.

Obsah akce : Prostřednictvím krátké pohádky se přeneseme do doby,kdy lidé pokládali les za domov pohádkových bytostí a jevů.
                      Ačkoliv zahrada v Ekocentru není les, setkáme se s lesním kouzelníkem – druidem a pokusíme se trochu čarovat.

DĚTI BUDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEJDÉLE DO 7 : 30 hod., ABY STIHLY SVAČINU.
POKUD VAŠE DÍTĚ SVAČIT V TENTO DEN NEBUDE, STAČÍ PŘÍCHOD DO 7: 45 hod.

Odchod z MŠ 7 : 50 HOD. = ODJEZD AUTOBUSEM V 8 : 00 hod.
Sebou děti nic nepotřebují – ani svačinu, ani pití ( pití budeme mít sebou.)

Návrat do mateřské školy na oběd.
Akce bude hrazena z kulturního fondu.

MŠ UZAVŘENA.